Asoc. de Empr. da Comarca de Arzúa (AECA)
Asoc. Nosa Sra Do Viso de Dombodán
Asoc. de Empresarias Rurais ASER
Asoc. EFA Galicia
Soc. Cooperativa Perpetuo Socorro
Concello de Arzúa
Concello de Boimorto
CMVMC de Boimil
Sociedade de Caza Cinexética de Boimorto
Asoc. Cultural Sta María dos Ánxeles
Concello de Melide
Asoc. Empr. Terra de Melide (ASETEM)
Club de Caza de Maceda
Fungocerga SAT
Sociedade Cooperativa CLUN
Asoc Deportiva Cazadores de Melide
Concello de O Pino
Asoc.Cultural Os Marteiros
Sociedade de Cazadores A Magdalena
Cooperativa Cosoviame
Asoc. de Mulleres Río Noa Amfar
Sociedade Deportiva O Pino
Concello de Santiso
Asoc. Sociocultural Santiso
Asoc. San Esteban de Pezobrés
Asoc. Arrieiros
Asoc. Turismo de Aldea
AAVV de Arcediago, Rairiz e Mourazos
Asoc. Cultural A Braña
Soc de Caza Sta Mª de Barazón
Asoc. Ambiental As Rigueiras
Asoc. Cultural O Noso Lar
Asoc. Cultural Aires da Beseña
Concello de Sobrado
SAT Rebordiños
Asociación de Emp. e Comercio de Sobrado
Asoc mulleres rurais A Maristela
Concello de Toques
Sociedade de Caza e Pesca A Xuntanza
Concello de Touro
AAVV. San Félix de Quión
AAVV. San Miguel de Vilar
AAVV. Sta Isabel de Bendaña
Asoc. de Amas de Casa Amor
Asoc. de Mull. Rurais de Touro/AAVV Foxás
AAVV. do Batán
AAVV. de San Vicente de Bama
ANPA A Santaia do CPI Fonte Díaz
Banda de Música Isabel II
Escudería Touro Motor
Sociedade Deportiva Touro
AAVV. As Mimosas de Mouterón
Gandería Sar SAT
Concello de Vilasantar
SAT Chao
SAT. San Martín de Armental
Asoc. de Familias Rurais San Roque
APRALCO
Asoc. Profesional de Silvicultura Silvanus
Asoc. Turística Triemociones
Asoc. Turística Terras de Ulla e Tambre
Asociación AMARAI
Asociación Axóuxere
Asociación Raíña Paraíso
Asociación Deproeco
Asociación de Mulleres Rurais Alecrín
Asociación Aldea Viva
ANPA CPI Camiño de Santiago
ANPA O Espertar CEIP nº 1