O GDR lanza un último proceso participativo para determinar os obxectivos, o baremo e o plan de acción que guiarán o Programa Leader 2023-2027.

Tanto a través desta enquisa como na Asemblea Xeral que se celebrará nuns días, definiranse os obxectivos do novo Leader, o baremo a través do cal se medirá a porcentaxe de axuda, así como os proxectos financiables cunha axuda Leader, a difusión do GDR e a cooperación con outros GDR europeos.

As preguntas están elaboradas a partir da diagnose que o GDR elaborou a principios deste ano e que foi aprobado pola Xunta recentemente.

Cúbrea para que se teña en conta a túa opinión. Pincha no seguinte enlace:

ENQUISA OBXECTIVOS LEADER