Esta é a terceira reunión do GDR en pouco máis dun mes, para aprobar subvencións Leader. Nas dúas primeiras aprobáronse os proxectos de carácter non produtivo, solicitadas por concellos e por asociacións sin ánimo de lucro.

Nesta terceira reunión, a Xunta Directiva do GDR aprobou 12 proxectos empresariais, ben de posta en marcha de negocios, ben de ampliación e modernización de actividades que xa están en funcionamento. En total, para os 9 concellos do GDR (Vilasantar, Comarca de Arzúa e Comarca de Melide) asignáronse 452,335 euros de axuda que supoñen un investimento no territorio de 1,5 millóns de euros. Os proxectos aprobados descríbense a continuación:

 

Gandería de Sobrado dos Monxes

 • Dúas pensións no Camiño Norte, unha delas en Boimorto e outra en Sobrado, que compaxinará o aloxamento de peregrinos coa participación dos hóspedes na actividade do cultivo de shiitake e recolección de setas e castañas.
 • Tamén en Sobrado, unha panadaría que xa está en funcionamento, fará ás inversións necesarias para aproveitar a calor residual do forno para a elaboración de doces, ampliando así a gama de produtos á venda.
 • Unha explotación gandeira de vacas de carne que na actualidade, ante a falta de tendido eléctrico, abastécese cun xerador, porá enerxías renovables para substituílo no concello de O Pino.
 • En Boimorto hai un pequeno proxecto de plantación de maciñeiras para sidra.
 • Tanto en Arzúa como en Melide poranse en marcha negocios de lavadoras de moedas, tipo autoservizo, anque en Arzúa un negocio contará tamén con servizo de tinturería.
 • En Arzúa, unha tenda de roupa de deporte ampliará o negocio para poñer artesanía fabricada por eles mesmos, con selo de Artesanía de Galicia.
 • En Melide un embotellador de licores con marca propia, encargarase, a partir de agora, da elaboración nas súas instalacións dos seus propios licores, mellorando a calidade dos produtos e a rendibilidade do negocio.
 • Tamén en Melide financiarase a creación dun tanatorio, posto que ata o de agora só existía o servizo de velorio municipal.
 • Por último, unha empresa de construción de Vilasantar, adquirirá unha máquina que serviralles para mellorar o rendimento do negocio, ser máis eficaz e aforrar tempo.

Estado actual e futuro da pensión en Sobrado dos Monxes

 

Os 100.000 euros dispoñibles no Programa leader para este ano foron a parar ao Concello de Santiso. As tres iniciativas presentadas e aprobadas polo GDR pertencen a este concello. Dous dos proxectos eran para crear sendos locais sociais. Un deles cunha axuda concedida de 50.000 euros para construción e equipamento, abrande as parroquias de Arcediago, Rairiz e Mourazos, e terá equipamento específico para nenos e persoas maiores. Como apunta a súa presidenta Matilde Pallares, “cada vez hai menos nenos en Santiso, pero aos que hai temos que mimalos”. Con este proxecto pretende dotalos dun espazo cuberto no que xogar, sobre todo para os días de choiva, para que poidan xuntarse entre eles e tamén coas persoas máis maiores, que terán outro espazo diferenciado habilitado con actividades especificamente adaptadas a elas.

 

O outro centro social, de San Estaban de Pezobrés, non acadou a nota de corte para levar a axuda correspondente, de momento, e quedará en lista de espera. No caso de habilitarse novos fondos, á construción deste novo centro social corresponderalle unha axuda de 16.000 euros.

Estas iniciativas veciñais teñen un gran valor, pois supoñen o interese e a unión de moitas persoas que aportan o seu patrimonio persoal para a construción dun espazo en común, no que compartir intres e unir lazos, un espazo de socialización nunha cada vez máis solitaria entorna rural. Tal como funcionan ás axudas públicas, estes veciños e veciñas adiantarán, entre todos, unha importante suma de diñeiro, da cal recuperarán a porcentaxe correspondente: En torno a un 64% no caso do Centro Social de Arcediago, Rairiz e Mourazos, e un 45% para Pezobrés, si ao final lévase a cabo.

Outra iniciativa que obtivo axuda no leader deste ano é unha ruta de sendeirismo homologada de 40 quilómetros na contorna do Río Ulla ao seu paso por Santiso. A axuda foi solicitada por dúas asociacións /Asociación Veciñal e Cultural O Noso Lar e Asociación Ambiental As Rigueiras) e o concello. O orzamento ascende a 156.000 euros, e aínda que lle correspondería unha axuda de, por puntuación en baremo dus 80€, ás restricións orzamentarias do Leader non permitir aportar esa cantidade. A axuda aprobada onte ascende a 55.000 euros, cos que as dúas asociacións e o concello porán en marcha os 40 quilómetros de ruta.

 

O Río Ulla é un dos principais atractivos do noso territorio, e esta iniciativa ven a sumarse a outras realizadas en Touro, Arzúa e tamén en Santiso, con que pouco a pouco, o río estase a converter nun atractivo turístico diferenciado e diferenciador no territorio do GDR Ulla Tambre Mandeo. Así, accións como o Goza do Ulla, no que participan os vinte concellos bañados por este río, o Centro de Interpretación do Río Ulla de Touro financiado co anterior programa Leader, as rutas homologadas existentes non tres concellos e outras moitas iniciativas, únense na creación dun gran proxecto que estase construíndo cun unha enorme suma de pequenas achegas.

 O Presidente do GDR, don Ovidio leiva, como presidente del GDR e como veciño de Santiso, amosaba onte a súa sorpresa e orgullo, ante o feito de que os tres proxectos das asociacións deste ano sexan do mesmo concello, apuntando que Santiso caracterízase por un tecido asociativo forte, no que os seus habitantes únense e son quen de levar a cabo proxectos conxuntos, a pesar do esforzo económico e o risco financeiro que elo implica. Aínda co obxectivo principal do leader -apunta- é o financiamento de negocios e empresas no rural, esta pequena parte destinada a proxectos de asociacións supón unha achega moi importante para o noso territorio, e os proxectos presentados contribuirán de xeito significativo a mellorar á nosa calidade de vida.

 

 

 

O pasado xoves 13 de xullo o GDR Ulla Tambre Mandeo viviu unha xornada de intensa actividade coa celebración dunha Xunta Directiva, na que se seleccionaron os proxectos promovidos por entidades públicas locais beneficiarios dunha axuda Leader; da Asemblea Xeral ordinaria, onde foron convocadas as preto de 70 entidades que conforman o GDR para a súa posta ó día da actualidade do Grupo; e, finalmente, coa degustación habitual de produtos locais coa que se ven acompañando a xornada grande do GDR, a maior parte deles elaborados no territorio por empresas postas en marcha co apoio do Leader no período anterior.

Xunta Directiva: selección de proxectos de carácter non produtivo

Na reunión da Xunta Directiva, ás 18.00 horas, acordouse a aprobación dos proxectos, de carácter non produtivo e promovidos por concellos, que resultarán beneficiarios dunha axuda Leader na vixente convocatoria. En total, presentáronse no GDR Ulla Tambre Mandeo un total de nove solicitudes desta tipoloxía; os cales suporían un investimento total no territorio por parte dos concello dun millón de euros aproximadamente e preto de 700.000 € en axudas do Leader; os cales superan amplamente as dispoñibilidades financeiras actuais do Leader para este tipo de proxectos cifradas en preto de 190.000 € na vixente convocatoria.

Os membros da Xunta Directiva amosaron a súa inmensa satisfacción pola boa acollida que tivo este comezo de Programa, tanto polo número de iniciativas presentadas como pola súa calidade e coherencia coa Estratexia de Desenvolvemento Local deseñada polo Grupo no 2016 como parte indispensable das súa candidatura a entidade colaboradora na xestión do Leader 2014-2020. Por outra banda, o Presidente do GDR manifestou o seu pesar por non poder atender a totalidade das solicitudes presentadas por mor das dispoñibilidades orzamentarias, se ben os proxectos que quedaron sen asignación por este motivo, continúan optando ós fondos no ano que ven.

Seguindo o criterio da puntuación acadada no baremo de valoración do GDR, foron seleccionadas catro iniciativas,

 • En primeiro lugar, o Concello de Touro poñerá en marcha unha ruta de sendeirismo homologada polo río Ulla, elemento patrimonial prioritario na estratexia do Ulla Tambre Mandeo, que unirá a Fervenza das Hortas, límite dos concellos de Arzúa e Touro, co resto de sendeiros cos que conta a nivel municipal; configurando un futuro sendeiro de longo percorrido que potenciará o atractivo turístico do río. O proxecto conta cun orzamento de 42.300 euros e unha axuda Leader total de preto de 38.000 €.

 • En segundo lugar, o Concello de Boimorto habilitará un centro de envellecemento activo en Arceo, coa reforma e adecuación dun local xa existente e coa adquisición de equipamento coa que a xente maior do concello poderá exercitar mente e corpo, ó tempo se posibilita a súa socialización. O proxecto, de prioridade alta pola súa relación co benestar da poboación maior, conta cun orzamento de 56.000 euros aproximadamente e unha axuda total de 47.000 €.

 

Cunha resolución de axuda parcial, pola inexistencia de fondos suficientes, foron seleccionadas en terceiro e cuarto lugar os proxectos de,

 • Concello de Vilasantar, para a habilitación dun sendeiro homologado pola ribeira do río Gándaras, a través do cal se visitarán os numerosos muíños que existen no mesmo, un dos cales é recoñecido tamén como elemento prioritario na estratexia do GDR, o batán de Mezonzo ó pé da Igrexa de Santa María, o único das súas características, totalmente restaurado e habilitado para poñer en funcionamento. O proxecto conta un orzamento de preto de 173.000 € e unha axuda correspondente de 144.000 aproximadamente, no caso de poder resolverse finalmente pola totalidade.

 • Concello de Melide, relativo á reforma e adecuación da Casa das Coles, edificio singular e de elevado valor patrimonial situado na Praza do mesmo nome, para a posta en marcha dun museo dedicado á valorización da gastronomía e a produción agroalimentaria de calidade no Camiño de Santiago. O proxecto conta un orzamento aproximado de 234.000 €, para o cal lle correspondería unha axuda total de 182.000 €.

 

Celebración Asemblea Xeral do GDR

Despois da reunión da Xunta Directiva, o GDR Ulla Tambre Mandeo celebrou a súa Asemblea Xeral Ordinaria, na que as case 70 entidades que conforman a asociación aprobaron as contas económicas do ano 2016 así como a memoria de actividades realizada, onde o principal esforzo se dedicou á candidatura do Ulla Tambre Mandeo como entidade colaboradora na xestión do Leader 2014-2020 coa realización do proceso participativo da poboación e traballo técnico materializado na Estratexia de Desenvolvemento Local confeccionada pola Asociación.

O Presidente do GDR fixo fincapé no seu agradecemento pola implicación de todas as asociacións no traballo realizado, o cal frutificou na adxudicación ó territorio dos 3.256.000 € para o Leader 2014-2020. Por outra banda, resaltou que darlle o mellor uso ós fondos é responsabilidade de todos e todas.

Degustación de produtos locais

A xornada grande do GDR finalizou, como ven sendo habitual, dándolle protagonismo e visibilidade ás empresas e produtos agroalimentarios do territorio a través dunha degustación nos que tiveron presenza produtos identificativos do territorio como o Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa así como outros elaborados por empresas postas en marcha cunha axuda do Leader anterior.

 

PRAZO DE INSCRICIÓN ATA O 1 DE SETEMBROO Grupo de Desenvolvemento Rural organiza un curso de Axudante de granxa cunha clara orientación ó emprego. Os membros de moitas explotacións leiteiras teñen dificultades para coller un día libre, mesmo nos eventos familiares, como vodas ou comunións, e tamén para coller vacacións. 
Para facerse responsable dunha granxa durante uns días fai falta coñecementos sobre os animais e sobre o funcionamento da explotación, coñementos que serán impartidos neste curso.
Ademais haberá unhas horas de formación dedicadas ás novas tecnoloxías no sector primario postas ó servicio do medio ambiente. 
As clases teóricas serán impartidas nas instalacións de Melisanto, e aí se potenciará a relación entre titulares de explotacións e alumnado, nun primeiro contacto non formal que, esperemos, derive nunha relación contractual.
As prácticas se farán nas granxas que teñan necesidade deste servizo.
O obxectivo do curso é formar a 20 axudantes de granxa que posteriormente se empreguen neste servizo, ben como asalariados, ou ben por conta propia.