PRAZO DE INSCRICIÓN ATA O 1 DE SETEMBROO Grupo de Desenvolvemento Rural organiza un curso de Axudante de granxa cunha clara orientación ó emprego. Os membros de moitas explotacións leiteiras teñen dificultades para coller un día libre, mesmo nos eventos familiares, como vodas ou comunións, e tamén para coller vacacións. 
Para facerse responsable dunha granxa durante uns días fai falta coñecementos sobre os animais e sobre o funcionamento da explotación, coñementos que serán impartidos neste curso.
Ademais haberá unhas horas de formación dedicadas ás novas tecnoloxías no sector primario postas ó servicio do medio ambiente. 
As clases teóricas serán impartidas nas instalacións de Melisanto, e aí se potenciará a relación entre titulares de explotacións e alumnado, nun primeiro contacto non formal que, esperemos, derive nunha relación contractual.
As prácticas se farán nas granxas que teñan necesidade deste servizo.
O obxectivo do curso é formar a 20 axudantes de granxa que posteriormente se empreguen neste servizo, ben como asalariados, ou ben por conta propia.